Oekaki

London Teller Wakato Hiroshi Sasuke and Kakashi Gaara Naruto and Gaara Uzumaki Naruto Naruto and Gaara Naruto and Iruka {chan} Ryoma and Yuuta Kikumaru and Inui
Ryoma and Shinji Naruto and Kiba Nara Shikamaru Shikamaru and Asuma {chan}